Referenties

  • In deze rubriek tonen we u enkele projectreferenties.
    Het spreekt vanzelf dat dit niet onze volledige referentielijst is. Zo zijn de standaard generatorsets die we af werkplaats aanbieden hierin niet opgenomen. Met projecten bedoelen we maatrealisaties en totaaloplossingen waarin levensduur en bedrijfszekerheid, maar niet in het minst ook de ondersteuning op lange termijn een deel van ons product zijn.

    Jaarlijks leveren we een vijftigtal projecten af. U vindt ze allemaal terug in onze uitgebreide referentielijst die we u op aanvraag graag bezorgen.


  • Noodstroom


  • Warmte-krachtkoppeling


  • Biomassavalorisatie


  • Mini-WKK